Categories
News

กระชายมหิดล: หลักการรับประทานวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

กระชายมหิดล: หลักการรับประทานวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การรับประทานวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ได้ผล ควรรับประทานตามปริมาณที่กำหนด และมีความต่อเนื่องตามระยะเวลาที่แนะนำ โดยทั่วไปจะเริ่มเห็นผลเมื่อรับประทานต่อเนื่อง 2-3 เดือน (ขึ้นอยู่กับบุคคล สภาพร่างกาย และความรุนแรงของอาการ) บางท่านอาจพบว่าขณะที่ทานแล้วได้ผล เมื่อหยุดทานแล้วก็ไม่ได้ผลลัพท์ที่ดีเหมือนตอนทานนั้น เป็นเรื่องปกติที่พบได้เสมอ เพราะร่างกายยังคงต้องได้รับสารนั้น ๆ เสริมเพื่อให้ออกฤทธิ์กับร่างกายตามต้องการ

ดังนั้น หากท่านทานแล้วได้ผลดี ก็ควรรับประทานทานต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุด แต่หากเป็นผู้สูงอายุ อาจพิจารณาตรวจสุขภาพประจำปี โดยเฉพาะการตรวจค่าตับและค่าไต เพื่อเป็นการยืนยันว่าสุขภาพของท่านพร้อมที่จะรับประทานอาหารเสริมได้อย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในประเภทเดียวกัน เพราะอะไรทานบางยี่ห้อแล้วได้ผลดี แต่บางยี่ห้อไม่เห็นผล

ประเด็นนี้เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย เนื่องจากอาหารเสริมแต่ละยี่ห้อมีมาตรฐาน ความปลอดภัย ปริมาณที่ใช้ รูปแบบของส่วนประกอบที่ต่างกันส่งผลต่อการดูดซึม ยังไม่นับรวมอาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับการรับรองจากอ.ย. ที่อาจทำให้ท่านเกิดอันตรายจากอาหารเสริมได้ ดังนั้น เบื้องต้นควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้น ๆ มีอ.ย.รับรอง สามารถเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ควรพิจารณาส่วนประกอบ แหล่งที่มาของส่วนประกอบ ปริมาณที่ใช้ ให้มีความเหมาะสมพอที่จะรับประทานแล้วเห็นผลลัพธ์ และโรงงานที่ผลิตมีมาตรฐานน่าเชื่อถือ สะอาด ปลอดภัย ไม่มีการเติมสารปลอมปน

ข้อแนะนำในการดูแลตนเองขณะที่ใช้และหลังใช้

เมื่อตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคววามปลอดภัยน่าเชื่อถือมาใช้แล้ว ระหว่างการใช้อาหารเสริมควรติดตามดูตนเอง ว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการรับประทานหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรด่วนตัดสินใจ ควรรอระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน เพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยา จึงไม่เห็นผลปุบปับต้องค่อย ๆ รอให้ร่างกายมีการปรับสมดุล

อาการบางอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายในช่วงที่ทานอาหารเสริม เช่น สิวขึ้น น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ปวดมวนท้อง อาจเกิดขึ้นได้ในบางคน ซึ่งอาจเกิดจากพื้นฐานสุขภาพตนเองที่ไม่สมดุล และอยู่ระหว่างที่อาหารเสริมเข้าไปปรับสมดุลร่างกาย จึงควรทำความเข้าใจและรอเวลา แต่หากรับประทานอย่างน้อย 4-6 เดือน แล้วยังไม่ได้ผลดีหรือเกิดผลเสียมากขึ้น อาจพิจารณาหยุดและเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นแทน เพราะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อ อาจไม่ได้เหมาะสมสำหรับทุกคน