Categories
Travel news

บาร์ราคาสศูนย์กลางการค้าของบัวโนสไอเรส

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 บาร์ราคาสเป็นศูนย์กลางการค้าของบัวโนสไอเรสและเป็นบทกวีของชนชั้นสูงของเมือง แต่การระบาดของโรคไข้เหลืองได้ขับไล่ครอบครัวที่ร่ำรวยออกไปและในศตวรรษหน้าย่านชานเมืองก็ขาดแคลนเงินลงทุนบาร์ราคาสเสื่อมโทรมจนถึงจุดที่นักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวคนเดียว นักวางผังเมืองกำลังพยายามฟื้นฟูพื้นที่นี้