Categories
News

อาหารที่ใช้ในการจัดงานเลี้ยง การจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ต่างๆ

อาหารที่ใช้ในการจัดงานเลี้ยง การจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ต่างๆ การจัดงานเลี้ยงต่างๆนั้น รูปแบบอาหารอาจจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ตามสถานที่ หรือตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า โดยรูปแบบอาหารส่วนใหญ่ที่มักจะได้พบเป็นประจำ ก็จะมีตัวอย่างเช่นรูปแบบของอาหารชุด หรือที่เรียกกันติดปากว่า “โต๊ะจีน” ที่ทะยอยยกเสิร์ฟกันออกมาตามเวลา และมีข้าวผัดปิดท้าย

Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ ลดอาการซึมเศร้า

อาหารเพื่อสุขภาพ ลดอาการซึมเศร้า การรับประทานอาหาร ถือเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสนใจและเอาใจใส่ให้ดี เพราะเนื่องจากการรับประทานอาหารเข้าไปในแต่ละวันนั้น ส่งผลต่อร่างกายโดยตรง ไม่ว่าเราจะรับประทานอาหารประเภทใดเข้าไป ย่อมส่งผลแก่ร่างกายทั้งสิ้น อาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้น ร่างกายได้นำเอาไปใช้ เพื่อการทำหน้าที่อย่างสม่ำเสมอของอวัยวะที่สำคัญ เช่น หัวใจ ปอด เป็นต้น

Categories
News

วิธีปฏิบัติการให้อาหารสายยางผู้ป่วย ทางจมูก กับหน้าท้อง แตกต่างกันอย่างไร

วิธีปฏิบัติการให้อาหารสายยางผู้ป่วย ทางจมูก กับหน้าท้อง แตกต่างกันอย่างไร การให้อาหารทางสายยาง คือ การที่ทำให้อาหารที่ถูกผลิตในรูปแบบของเหลวไหลผ่านทางสายยางเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารต่างๆ และน้ำ ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เหมือนคนปกติทั่วไป

Categories
News

ประโยชน์ที่ต้องบอกต่อของ “อาหารเพื่อสุขภาพ”

ประโยชน์ที่ต้องบอกต่อของ “อาหารเพื่อสุขภาพ” ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นแต่ทำงานให้ประสบความสำเร็จ ทุ่มเทแรงกายแรงใจและเวลาให้กับการทำงานเสียหมดจนบางครั้งละเลยที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วย บางคนถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อกันเลยก็มี ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากถึงกับเข้าโรงพยาบาลก็ควรเริ่มหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพโดยเริ่มต้นจากการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ควรพยายามทานอาหารที่มีสารอาหารจำเป็นต่อร่างกายในปริมาณที่เหมาะสม

Categories
News

อาหารทางสายยาง ควรให้บ่อยหรือไม่

อาหารทางสายยาง ควรให้บ่อยหรือไม่ การได้รับสารอาหารและน้ำมีผลต่อร่างกายของเรา ซึ่งจะต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญต่อการมีชีวิตอยู่ โดยปริมาณและคุณค่าของอาหารมีผลต่อร่างกายการได้รับอาหารน้อยหรือไม่ มีประโยชน์ก็จะส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงและได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ไม่เพียงพอ